Υπηρεσίες
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ AFTER-SALE SERVICE
Αναλαμβάνουμε την αποστολή των προϊόντων μας πανελλαδικά, αλλά και σε όλη την Ευρώπη, εντός 5 εργάσιμων ημερών από την παραγγελία σας. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση (αλλά και την αποξήλωση) παντός είδους μεμβρανών σε τζάμια, όπως επίσης και διαφημιστικών αυτοκόλλητων σε μεγάλες επιφάνειες. Εγγυόμαστε υψίστης ποιότητας εγκατάσταση, καθώς όλοι οι εγκαταστάτες μας είναι εξειδικευμένοι και έχουν πολυετή εμπειρία τους πάνω στο αντικείμενό τους. Μετά την αγορά ή/και την εγκατάσταση των προϊόντων μας, είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστείτε. Σας παρέχουμε οδηγίες εγκατάστασης μεμβρανών, οδηγίες συντήρησης και καθαρισμού μεμβρανών και ρολλοκουρτίνων, είδη καθαρισμού, καθώς και οποιαδήποτε συμβουλή χρειάζεστε σχετικά με τη μόνωση τζαμιών.